Что происходит на Гаити и когда возникла кризисная ситуация. О чем в тексте Какие события привели к нынешнему разгулу банд Что происходит на Гаити сейчас Что делает международное сообщество для решения кризиса на Гаити

Гаїті Фото: reuters

Какие события привели к нынешнему разгулу банд Страна в Карибском море Республика Гаити уже давно попала в список беднейших стран мира. Однако в течение последних более 10 лет произошел ряд событий, которые окончательно разрушили местную инфраструктуру вместе с экономикой и привели к катастрофическому кризису на территории республики. Прежде всего речь идет о первом землетрясении, которое произошло на Гаити в 2010 году и нанесло масштабные разрушения. Оно унесло жизни более 300 тысяч местных жителей, а еще более 300 тысяч получили ранения. Без крыши над головой остались более 1 миллиона гаитян, а это немало для страны с населением 11 миллионов. Тогда в столице Порт-о-Пренси были разрушены национальный дворец, дома министерств финансов, общественных работ, связи и культуры, а также кафедральный собор. И практически все больницы. Оживление от такой катастрофы было чрезвычайно сложным процессом. В Гаити поступала международная помощь, а также прибывали спасатели со всего мира. Однако это не остановило рост уровня мародерства на фоне разрушений. Годами после того землетрясения не удавалось наладить ситуацию в стране и отстроить инфраструктуру. Кроме того, были жалобы, что обещанная международная помощь так и не поступила в полном объеме. А природные катастрофы не оставляли Гаити в покое. Однако фактический рывок к современному положению дел начался в 2021 году, когда группа вооруженных людей убила президента Гаити Жовенеля Муаза прямо в его резиденции. С тех пор страна осталась без президента и дееспособного правительства. Выборы не проводились, а срок полномочий последних членов Национальной ассамблеи закончился в 2023 году. Ослабла также национальная полиция – Порт-о-Пренс начали захватывать банды.

Гаїті Фото: reuters

Що відбувається на Гаїті зараз Гаїті продовжує занурюватись у хаос після того, як озброєні банди звільнили тисячі ув’язнених, спалили урядові будівлі та змусили прем’єр-міністра подати у відставку після того, як він вилетів з країни в пошуках допомоги. Розпочалися заворушення на Гаїті наприкінці лютого, коли виконувач обов’язків прем’єр-міністра Аріель Анрі полетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. На той момент потужні злочинні угруповання вже контролювали значну частину економіки та більшу частину столиці. Вони здійснили серію нападів на поліцейські дільниці, в’язниці та інші урядові будівлі, таким чином оголошуючи війну Анрі. Угруповання взяли штурмом дві в’язниці. Під час штурму в’язниці у Порт-о-Пренсі  було вбито щонайменше 12 осіб і звільнено близько 4 тисяч ув’язнених. Пізніше гаїтянські банди захопили адміністративні будівлі в центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан. Фактично впродовж кількох днів банди взяли під контроль 80% міста і жорстко вимагали відставки прем’єра. Вони досягли свого: виконувач обов’язків прем’єр-міністра Гаїті Аріель Анрі заявив, що піде у відставку після призначення перехідної ради і тимчасової заміни. Разом із тим він перебуває в Пуерто-Рико і не може повернутися до своєї країни.  Варто наголосити, що впродовж цих заворушень десятки людей загинули і близько 15 тисяч були змушені покинути свої домівки. Тим часом посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті евакуювали свій персонал і перевезли його до Домініканської Республіки. Але навіть після оголошення Анрі про відставку та кількох днів затишшя, банди не припинили насильницькі дії, обстрілюючи аеропорт та знищуючи будинок директора національної поліції у столиці.

Що робить міжнародна спільнота для вирішення кризи на Гаїті Посли США, Канади, Франції та країн Карибського басейну зустрілися, щоб розв’язати проблему нестабільності на Гаїті. На саміті наголошували передовсім на тому, що міжнародна спільнота має працювати разом з гаїтянами на шляху до мирного політичного переходу.  Разом із тим після екстреного саміту на Ямайці державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США виділять 300 мільйонів доларів багатонаціональній місії з безпеки під керівництвом Кенії, яка може вирушити до Гаїті. Він також оголосив про виділення додаткових 33 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для гаїтян. Проте наразі Кенія призупинила розгортання поліцейського контингенту на Гаїті та заявила, що не надсилатиме свої сили, поки Гаїті не сформує новий уряд. Як заявляють країни Карибської співдружності, ситуація залишається складною та має багато непевних елементів. У спільноті країн переконані: навіть, якщо Гаїті вдасться знайти власне рішення кризи, країна все одно потребуватиме підтримки міжнародної спільноти.

Что происходит на Гаити сейчас Гаити продолжает погружаться в хаос после того, как вооруженные банды освободили тысячи заключенных, сожгли правительственные здания и заставили премьер-министра подать в отставку после того, как он вылетел из страны в поисках помощи. Начались беспорядки на Гаити в конце февраля, когда исполняющий обязанности премьер-министра Ариэль Анри полетел в Кению, чтобы согласовать развертывание иностранного контингента для борьбы с бандами. На тот момент мощные преступные группировки уже контролировали значительную часть экономики и большую часть столицы. Они совершили серию нападений на полицейские участки, тюрьмы и другие правительственные здания, таким образом объявляя войну Анри. Группировка взяла штурмом две тюрьмы. Во время штурма тюрьмы в Порт-о-Пренсе были убиты по меньшей мере 12 человек и освобождены около 4 тысяч заключенных. Позже гаитянские банды захватили административные здания в центре Порт-о-Пренса. Правительство ввело чрезвычайное положение. Фактически в течение нескольких дней банды взяли под контроль 80% города и жестко требовали отставки премьера. Они добились своего: исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Анри заявил, что уйдет в отставку после назначения переходного совета и временной замены. Вместе с тем он находится в Пуэрто-Рико и не может вернуться в свою страну. Стоит отметить, что в течение этих беспорядков десятки людей погибли и около 15 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Между тем посольства США, Германии и ЕС на Гаити эвакуировали свой персонал и перевезли его в Доминиканскую Республику. Но даже после объявления Анри об отставке и нескольких дней затишья, банды не прекратили насильственные действия, обстреливая аэропорт и уничтожая дом директора национальной полиции в столице.

Что делает международное сообщество для решения кризиса на Гаити Послы США, Канады, Франции и стран Карибского бассейна встретились, чтобы решить проблему нестабильности на Гаити. На саммите подчеркивали прежде всего то, что международное сообщество должно работать вместе с гаитянами на пути к мирному политическому переходу. Вместе с тем после экстренного саммита на Ямайке государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США выделят 300 миллионов долларов многонациональной миссии по безопасности под руководством Кении, которая может отправиться на Гаити. Он также объявил о выделении дополнительных 33 миллионов долларов на гуманитарную помощь для гаитян. Однако пока Кения приостановила развертывание полицейского контингента на Гаити и заявила, что не будет посылать свои силы, пока Гаити не сформирует новое правительство. Как заявляют страны Карибского содружества, ситуация остается сложной и имеет много неопределенных элементов. В сообществе стран убеждены: даже если Гаити удастся найти собственное решение кризиса, страна все равно будет нуждаться в поддержке международного сообщества.